Nhiều hộ dân đã nhận tiền, vẫn cản trở thi công mở rộng QL1

27/12/2014 09:02

Ngoài 45 hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thi công đoạn QL1 qua huyện Núi Thành (Quảng Nam), còn có 25 trường hợp không đủ điều kiện, hoặc đã nhận tiền nhưng còn cản trở thi công. 

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Đoạn QL1 mở rộng đã được thảm nhựa tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng về tình hình thực hiện công tác GPMB dự án mở rộng QL1 và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành.

Theo đó, đối với dự án mở rộng QL1 qua huyện Núi Thành, đến nay vẫn còn 45 hộ có phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thi công (trong đó 20 hộ đã gửi tiền vào ngân hàng để giải quyết các bước tiếp theo), 5 trụ điện chưa được di dời do chưa có mặt bằng và 25 trường hợp không đủ điều kiện hoặc đã nhận tiền nhưng còn cản trở, cần bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế.

Ngoài ra, trên tuyến còn nhiều trường hợp hộ gia đình có đơn kiến nghị, yêu cầu bồi thường ảnh hưởng nứt nhà do thi công lu lèn gây ra nhưng nhà đầu tư và đơn vị bảo hiểm chậm giám định để giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân…

UBND tỉnh yêu cầu huyện Núi Thành tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng rà soát, trả lời dứt điểm các đơn thư kiến nghị, khiếu nại còn tồn đọng và kiểm tra, điều chỉnh bổ sung kịp thời một số trường hợp hợp lý hoặc sai sót (nếu có) để thông báo cho các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Bên cạnh kiên trì giải thích, vận động các hộ còn lại nhận tiền và bàn giao mặt bằng, trong tháng 12/2014 UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB rà soát lần cuối, chốt lại danh sách và phối hợp với nhà đầu tư (Cienco 5) và nhà thầu thi công lập kế hoạch bảo vệ thi công, bố trí đầy đủ  thiết bị, lực lượng để triển khai ngay khi thời tiết thuận lợi.

Công an huyện bố trí lực lượng và có phương án hợp lý để hỗ trợ cho các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch bảo vệ thi công. Đối với các hộ còn lại cần phải cưỡng chế, trong tháng 12/2014 các đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB ở huyện phải tiếp tục hoàn tất thủ tục và phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện ban hành ngay quyết định cưỡng chế để thực hiện, hoàn tất dứt điểm việc bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại trong tháng 1/2015.

Đối với các trường hợp có đơn kiến nghị yêu cầu bồi thường ảnh hưởng nứt nhà do việc thi công gây ra, còn lại chưa được giải quyết (580/1133 trường hợp), Cienco 5 phải yêu cầu đơn vị bảo hiểm tăng cường lực lượng để phối hợp với chính quyền địa phương giám định mức độ ảnh hưởng, xác định mức bồi thường, thông báo công khai cho hộ gia đình biết và chi trả tiền bồi thường kịp thời. UBND các xã và Ban đại diện nhân dân thôn, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tích cực hỗ trợ, vận động nhân dân ủng hộ thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước để công trình kịp hoàn thành đúng tiến độ; phấn đấu hoàn thành việc thảm nhựa lớp 2 các đoạn tuyến đã thi công cấp phối và thảm nhựa lớp 1, trước Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 để phục vụ nhân dân đi lại, đảm bảo ATGT.

Duy Lợi