Nhiều hồ sơ viên chức quản lý thuộc Bộ Y tế không đủ chuẩn

09/12/2018 16:43

Nhiều hồ sơ của viên chức quản lý thuộc đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Ảnh minh hoạ

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý của 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn từ tháng 1/2016-6/2018.

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra 987 hồ sơ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, đa số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị (đến nay còn 8 trường hợp chưa được cử đi học); 10 trường hợp chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Bộ Y tế (hiện 3 trường hợp đang đi học, 1 trường hợp đã học xong đang chờ cấp bằng); 11 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 2 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Đảng, từ năm 2016 trở về trước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương thuộc thẩm quyền quản lý.

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng định các đơn vị đã thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đơn vị khi đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhưng đồng thời đã có phương án nhân sự cụ thể; một số hồ sơ không có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; không có tài liệu đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị sử dụng trực tiếp nhận xét, đánh giá khi xem xét bổ nhiệm…

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ, hầu hết các phòng, khoa của các đơn vị có số lượng cấp phó từ 1 - 2 người, 3 phòng của 2 đơn vị có số lượng cấp phó là 3 người, nhiều đơn vị chưa có cấp phó; 2 khoa, phòng của 2 đơn vị có 4 cấp phó/đơn vị, vượt quá quy định.

Một số đơn vị còn tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức; Một số đơn vị ban hành thông báo trúng tuyển trước khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển.

Có 16 đơn vị tổ chức xét tuyển đặc cách đối với 142 trường hợp, trong đó có 73 trường hợp là người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực; 65 trường hợp là người tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ; 4 trường hợp là người tốt nghiệp đại học loại khá (ngày 20/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng đặc cách đối với 4 trường hợp này).

Về cơ bản, các trường hợp xét tuyển đặc cách đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Nhưng trước khi tuyển dụng, một số đơn vị không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc không gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; số lượng, thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch chưa đúng quy định; Hội đồng kiểm tra, sát hạch không có văn bản báo cáo người đứng đầu đơn vị phê duyệt hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch; không có báo cáo người đứng đầu đơn vị kết quả kiểm tra, sát hạch; chưa có đầy đủ tài liệu, nội dung phỏng vấn người xét tuyển.

Từ thực tế đã nêu, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xử lý các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về những nội dung thanh tra, đặc biệt là trong tuyển dụng và bổ nhiệm; có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Cùng với đó, miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và tương đương theo quy định của Bộ Y tế; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện số lượng cấp phó theo đúng quy định.

 Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, thẩm định của vụ chuyên môn đối với công tác tuyển dụng viên chức.

Anh Thư