Nhiều huyện chưa báo cáo hoạt động trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp!

22/06/2022 13:44

Quá thời gian yêu cầu, nhiều huyện trên địa bàn Hà Nội "ngó lơ" việc báo cáo hoạt động của các trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh việc "Hà Nội: Tốn chục tỷ xây loạt trạm xử lý nước thải để... “đắp chiếu”, 2 ngày sau, Sở Công thương TP Hà Nội đã có văn bản gửi chủ đầu tư dự án xử lý nước thải (theo đề án 7209), báo cáo kết quả đầu tư xây dựng hạng mục xử lý nước thải do đơn vị làm chủ đầu tư.

Nội dung báo cáo gồm: Tình hình vận hành hoạt động của các trạm xử lý nước thải tập trung, đánh giá hiệu quả hoạt động của các trạm xử lý nước thải, đề xuất khó khăn, vướng mắc, đề xuất nếu có.

Nhiều huyện chưa báo cáo hoạt động trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp! 1

Trạm xử lý nước thải Sơn Tây bỏ hoang

Sở Công thương yêu cầu các đơn vị có báo cáo trước ngày 17/6. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Công thương Hà Nội, đến nay (22/6), đơn vị chưa nhận được báo cáo nào từ các quận huyện.

Các huyện nằm trong danh sách yêu cầu báo cáo gồm: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Sơn Tây.

Trước đó, Báo giao thông phản ánh "Hà Nội: Tốn chục tỷ xây loạt trạm xử lý nước thải để... “đắp chiếu”.

Theo đó, cuối năm 2013, Sở Công thương Hà Nội có tờ trình và được TP Hà Nội phê duyệt đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014 - 2015.

Trong 2 năm, 16 cụm công nghiệp được thực hiện đầu tư; trong đó, năm 2014 xây dựng và vận hành 7 cụm công nghiệp, năm 2015 là 9 cụm.

Nguồn vốn thực hiện đề án được cấp từ ngân sách thành phố và địa phương. Hồ sơ cung cấp của người dân thiếu bảng biểu đầu tư năm 2014.

Tuy nhiên, bảng biểu đầu tư 9 cụm năm 2015 khái toán vốn đầu tư là 65 tỷ đồng. Trong đó, 29,5 tỷ đồng xây dựng (chiếm 45%), 36,04 tỷ đồng là kinh phí lắp đặt thiết bị (chiếm 55%).

Đến nay, sau gần chục năm thực hiện đề án, nhiều trạm xử lý nước thải đã hoàn thiện nhưng… nằm “đắp chiếu”.

PV