Thứ Bảy, 29/02/2020 14:50:10 Hotline: 0901 514 799

Nhiều kỷ vật về sự ra đời của Đảng được trưng bày tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

26/01/2020 14:29

Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội”.

Keyword đầu tiên có dấu
Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Bác Hồ đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra bước ngoặt vĩ đại trên con đường phát triển của đất nước

Hướng tới ngày kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, đang trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Trưng bày “Thắp lửa niềm tin” giới thiệu về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975).

Với 3 nội dung chính, gồm: Mặt trời chân lý; Vầng dương trong ngục thất và Thắp lửa niềm tin, trưng bày giới thiệu nhiều kỷ vật gắn bó với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đảng viên kiên trung của Đảng từng bị địch bắt giam cầm trong các nhà tù Thực dân, Đế quốc.

Trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội” góp phần khẳng định và lan tỏa hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là dịp để người dân thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Các kỷ vật có kể đến như:

Keyword đầu tiên có dấu
Cặp sách nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sử dụng khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1996

Keyword đầu tiên có dấu
Máy đánh chữ đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Keyword đầu tiên có dấu
Huy hiệu đồng chí Hoàng Thị Ái, Lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đeo khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 3/1982

Keyword đầu tiên có dấu
Chiếc áo của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Keyword đầu tiên có dấu
Mũ cát-két, khăn choàng của đồng chí Huỳnh Đắc Hương, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam sử dụng năm 1945

Keyword đầu tiên có dấu
Chiếc đài của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phùng Đô