Nhiều loại xe sẽ được miễn nộp phí sử dụng đường bộ

26/10/2014 18:01

Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trong quá trình triển khai thu phí đường bộ theo Thông tư 133 nếu còn vấn đề chưa rõ cần liên hệ gấp bằng văn bản với Cục Đăng kiểm để sớm tháo gỡ.