Nhiều mẫu xe nhập khẩu phải qua kiểm tra cá biệt

15/11/2014 11:04

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 55 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu...

Đó là các xe: thuộc kiểu loại đã có Giấy chứng nhận chất lượng nhưng được sản xuất trước thời điểm nhập khẩu quá ba năm; xe bị hư hại trong quá trình vận chuyển hoặc nghi vấn đã sửa số khung, máy; xe của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại VN; là hàng viện trợ không hoàn lại hoặc quà tặng cho cơ quan Nhà nước; nhập khẩu theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; không tham gia giao thông đường bộ, chủ yếu hoạt động tại khu vực sản xuất, du lịch, vui chơi; nhập khẩu để triển lãm giới thiệu sản phẩm; xe để làm mẫu tập huấn, giảng dạy…

Đối với ôtô chở người dưới 16 chỗ đã qua sử dụng, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoặc chứng nhận lưu hành tại nước xuất khẩu. Trường hợp xe “sang tên đổi chủ” giấy tờ phải thể hiện việc trên nhằm xác định thời gian xe đã lưu hành tại nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/12/2014.

Hồng Xiêm