Nhiều máy bay quân sự Trung Quốc lượn quanh giàn khoan

18/06/2014 19:04

Hai máy bay quân sự cánh bằng lượn hai vòng trên khu vực phía Tây Nam giàn khoan ở độ cao 500-700m, sau đó bay về hướng giàn khoan.

Chiều 18/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày lực lượng kiểm ngư đã phát hiện 3 máy bay của Trung Quốc ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Trong đó, có hai máy bay quân sự cánh bằng, lượn hai vòng trên khu vực phía Tây Nam giàn khoan ở độ cao 500-700m, sau đó bay về hướng giàn khoan và 1 máy bay tuần thám số hiệu 3586 lượn 2 vòng trên khu vực giàn khoan phía Tây giàn khoan ở độ cao 500-800m, sau đó rời khu vực theo hướng Tây Bắc.

Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày phía Trung Quốc duy trì khoảng 110-118 tàu các loại, trong đó có 39-41 tàu hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 17-20 tàu kéo, 35-37 tàu cá, 5 tàu quân sự. Trung Quốc vẫn tổ chức thành nhóm gồm 35-38 tàu cá dưới sự hỗ trợ của 1 tàu hải cảnh số hiệu 46102 tiến hành dàn hàng ngang, ngăn cản và ép hướng nhóm tàu cá của Việt Nam không cho vào gần khu vực giàn khoan để khai thác thủy sản.

Các tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc đã tăng tốc độ, chặn hướng, áp sát ngăn cản quyết liệt (cách tàu 20-50m), sẵn sàng phun nước, đâm va khi các tàu kiểm ngư tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 10-12 hải lý.

Cả tàu quân sự và máy bay Trung Quốc đều hiện diện trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Trước sự đe dọa, gây hấn của các tàu Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư và tàu cá của Việt Nam ở khu vực giàn khoan vẫn hoạt động bình thường. 

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, vòng tránh, chọn thời cơ tiếp cận gần giàn khoan hơn để thực hiện tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các lực lượng bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt trên ngư trường truyền thống ở phía Tây Nam giàn khoan, cách giàn khoan 30-40 hải lý, đồng thời tổ chức tuyên truyền yêu cầu giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu của Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, tàu cá của ta vẫn bám sát ngư trường và đánh bắt ở khu vực cách giàn khoan 30-40 hải lý, hỗ trợ nhau đảm bảo an toàn.

Đình Quang