Nhiều ngân hàng "nâng" tăng trưởng tín dụng lên trên 30%

12/07/2015 18:45

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất năm nay là Ngân hàng TMCP Bảo Việt với mức 36%

nhiều ngân hàng "nâng" tăng trưởng tín dụng lên trên 30%
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 của hàng loạt ngân hàng TMCP và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, có chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất là Ngân hàng TMCP Bảo Việt với mức 36%. Bên cạnh đó là hàng loạt ngân hàng có chỉ tiêu từ 30% như: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (35%), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (35%), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương là (30%), Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là (30%), Ngân hàng Korea Exchange Bank chi nhánh Hà Nội (35%)... Có chỉ tiêu thấp nhất trong danh sách này là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội với mức 15%.

Ngoài ra, Thống đốc NHNN cũng công bố chấp thuận mức dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2015 của một số ngân hàng: Ngân hàng Kookmin chi nhánh TP.HCM là 1.950 tỷ đồng; Ngân hàng Woori chi nhánh TP.HCM là 3.990 tỷ đồng; Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation chi nhánh TP.HCM là 344 tỷ đồng; Ngân hàng the bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd chi nhánh TP. Hà Nội là 6.895 tỷ đồng...

NHNN yêu cầu các ngân hàng xây dựng và cam kết thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng và gửi NHNN Việt Nam trước ngày 31/7/2015.