Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày hôm nay (13/7), Hà Nội đã có quyết định dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, PV Báo Giao thông ghi nhận, vẫn còn nhiều người dân vô tư đi bộ, tập thể dục, hóng mát ở nơi công cộng, thậm chí không cần đeo khẩu trang.
Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày hôm nay (13/7), Hà Nội đã có quyết định dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, PV Báo Giao thông ghi nhận, vẫn còn nhiều người dân vô tư đi bộ, tập thể dục, hóng mát ở nơi công cộng, thậm chí không cần đeo khẩu trang.
Phùng Đô