Nhiều sai phạm tại UB Chứng khoán Nhà nước

27/02/2015 10:29

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm tại Ủy ban chứng khoán nhà nước và yêu cầu chấn chỉnh, kiểm điểm

nhiều sai phạm tại ub chứng khoán nhà nước
Trụ sở Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Ngày 26/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo kết luận, trong quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thanh tra chứng khoán (TTCK) còn có những tồn tại, hạn chế trong việc chấp thuận tư cách thành viên và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); việc kiểm tra bất thường đối với HNX, HOSE (Bảng giá chứng khoán trực tuyến) và VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) chưa được UBCKNN thực hiện...

TTCP kiến nghị, đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBCKNN tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền về các khuyết điểm như kết luận đã nêu; Yêu cầu UBCKNN thu hồi nợ phí quản lý công ty đại chúng tồn đọng đến 15/9/2013 là 4.896 triệu đồng. Có kế hoạch sử dụng khoản kinh phí 45.097 triệu đồng để xây dựng trụ sở cơ quan UBCKNN theo quy định của pháp luật...

Lưu Huế