Nhiều sai sót trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Cà Mau

16/06/2020 17:14

Qua thanh tra, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất... trên địa bàn TP Cà Mau.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Một góc thành phố Cà Mau.

Ngày 16/6, theo nguồn tin của Báo Giao thông, UBND tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh tra trong việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP Cà Mau, (giai đoạn 2015 - 2016), trong đó phát hiện nhiều sai sót.

Cụ thể, trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, UBND thành phố Cà Mau thiếu căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt mà căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất (trên cơ sở chứng chỉ quy hoạch do Phòng Quản lý Đô thị TP Cà Mau cấp) để cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Kết quả, qua kiểm tra 353 hồ sơ cho phép chuyển mục đích sang đất ở cho thấy hầu hết các hồ sơ đều có thiếu sót. Trong đó, có 14/353 hồ sơ vi phạm (chiếm 4,81% hồ sơ được kiểm tra), chủ yếu là vi phạm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với một số trường hợp thửa đất ở tại vị trí chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đường tự mở, hẻm tự mở, đường quy hoạch dự kiến (chưa được đầu tư xây dựng), 10 hồ sơ chưa đảm bảo hạ tầng kỹ thuật.

Theo kết luận, việc vi phạm này dẫn đến hậu quả các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở rất khó khôi phục lại hiện trạng ban đầu của thửa đất. Đồng thời, làm mất vẽ mỹ quan đô thị, không đảm bảo phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng sau này.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra của UBND tỉnh Cà Mau còn chỉ ra trong việc cấp phép xây dựng tại thành phố Cà Mau cũng có nhiều sai sót. Cụ thể, qua kiểm tra 849 hồ sơ cấp phép xây dựng, phát hiện 58 hồ sơ có thiếu sót (chiếm 6,83% số hồ sơ được kiểm tra); 35 hồ sơ có vi phạm (chiếm 4,12% số hồ sơ được kiểm tra).

Các vi phạm này chủ yếu là về cấp phép xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt, cấp phép tiếp giáp với đường dự kiến, chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ, mặt bằng định vị công trình một phần nằm trên đất không được phép xây dựng...

Gia Minh