Nhiều tiện ích với các gói dịch vụ tại BIDV

16/11/2016 15:30

BIDV cho hay, từ nay đến hết 31/12, với các gói phát triển khách hàng mới gồm: Tài khoản thanh toán, ATM...

Nhiều tiện ích với các gói dịch vụ tại BIDV 1

Nhiều tiện ích với các gói dịch vụ tại BIDV  

 BIDV cho hay, từ nay đến hết 31/12, với các gói phát triển khách hàng mới gồm: Tài khoản thanh toán, ATM, tin nhắn ngân hàng BSMS…, khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu; Miễn phí năm đầu tiên đối với dịch vụ BIDV online; Ưu đãi lãi suất vay tiêu dùng, được tặng 50.000 đồng vào tài khoản…

Khách hàng cũng sẽ được miễn phí đăng ký và sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, miễn phí 2 tháng dịch vụ BSMS, được tặng 50.000 đồng vào tài khoản. Đặc biệt, với gói thanh toán hóa đơn điện nâng cao gồm: Tài khoản thanh toán, Thanh toán hóa đơn tiền điện tự động, Tin nhắn ngân hàng BSMS, BIDV SmartBanking hoặc BIDV online, khách hàng được miễn phí đăng ký và sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện; miễn phí 2 tháng dịch vụ BSMS; Miễn phí thường niên năm đầu và phí SMS Token; Được tặng 100.000 đồng vào tài khoản.

N.Dương