Nhiều trường ĐH sẽ tăng học phí từ năm 2015

26/03/2015 06:00

Các trường ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Hà Nội sẽ tăng học phi trong năm học 2015.

nhiều trường Đh sẽ tăng học phí từ năm 2015
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015 -2017 của trường ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Hà Nội với mục tiêu phát huy tính tự chủ của các trường về chuyên môn, bộ máy, tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, huy động nguồn lực xã hội.

Theo đó, các trường cũng xây dựng lộ trình tăng mức học phí trong những năm tiếp theo. Cụ thể, với trường ĐH Hà Nội thu học phí ổn định theo kế hoạch nêu trong Đề án với mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà, trình độ đại học) tối đa năm học 2014-2015 là 7,8 triệu đồng/sinh viên/năm; năm học 2015-2016 tăng lên 12 triệu đồng/sinh viên/năm và đến năm học 2016-2017 là 14 triệu đồng/sinh viên/năm.

Trường ĐH Tài chính-Marketing mức thu học phí bình quân tối đa đối với hệ chính quy (chương trình đại trà) năm 2015-2016 là 14,5 triệu đồng/sinhviên/năm; năm 2016-2017 tăng là 16,5 triệu đồng/sinh viên/năm.

V.A