Nhiều vấn đề cần sửa đổi trong Luật HKDD

27/02/2014 21:40

Ủy ban Pháp luật Quốc hội ngày 27/2 đã làm việc với ACV và Cảng vụ HKMN để lấy kiến sửa đổi Luật Hàng không dân dụng