Nhu cầu vay ưu đãi từ gói 30.000 tỷ ở Hà Nội cao nhất

21/04/2014 09:37

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến hết ngày 15/4/2014, 5 ngân hàng đã cam kết cho khách hàng cá nhân vay từ gói 30.000 tỷ là 3.365,9 tỷ đồng ...

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến hết ngày 15/4/2014, 5 ngân hàng đã cam kết cho khách hàng cá nhân vay từ gói 30.000 tỷ là 3.365,9 tỷ đồng, trong đó đã ký hợp đồng cam kết cho vay 3.962 hộ gia đình, cá nhân với số tiền 1.504 tỷ đồng; giải ngân cho 3.941 hộ 975,7 tỷ đồng.
 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Thi công xây dựng dự án nhà ở xã hội 30 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Trong số khách hàng cá nhân, 54% ở Hà Nội (có 2.144 hộ được cam kết cho vay và đã giải ngân cho 2.139 hộ 496,6 tỷ đồng); TP. HCM chỉ có có 434 hộ (11%) được cam kết cho vay 242 tỷ đồng và đã giải ngân cho 433 hộ 146 tỷ đồng.


Các ngân hàng cũng đã cam kết cho vay 21 dự án 1.862  tỷ đồng, trong đó Hà Nội có 4 dự án, 396 tỷ đồng, TP HCM 2 dự án, 658 tỷ đồng. 17 dự án đã được giải ngân.

Quỳnh Anh