Những ai được hỗ trợ tiền thuê nhà ở TP.HCM?

24/05/2022 16:28

Người lao động đang nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngày 24/5, nguồn tin của phóng viên cho biết: Cục việc làm - Bộ Lao động thương binh và xã hội đã có công văn hướng dẫn, trả lời Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM về nội dung liên quan đến vướng mắc khi thực hiện quyết định 08/2022 của Chính phủ quy định về việc thực hiện chính chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Những ai được hỗ trợ tiền thuê nhà ở TP.HCM? 1

Người lao động đang làm các thủ tục liên quan đến BHXH tại BHXH TP.HCM.

Theo đó, đối tượng hưởng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng kí kinh doanh. Như vậy, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước sẽ không được hưởng theo quyết định này.

Đối với người lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản và nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì vẫn được hưởng tiền trợ cấp thuê nhà theo quyết định trên.

Cục Việc làm hướng dẫn: Doanh nghiệp có thể lập danh sách đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng cho một lần đề nghị đối với những trường hợp người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Riêng người lao động quay trở lại thị trường lao động từ 1/4/2022 sẽ buộc phải gửi danh sách xác nhận từng tháng cho cơ quan bảo hiểm xã hội, không được xác nhận gộp.

Theo Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình thì thời gian người lao động làm việc để tính hưởng theo quyết định trên là từ 1/2/2022 đến 30/6/2022, nên người lao động làm việc trong tháng 2, tháng 3, tháng 4 năm 2022 nếu có thuê nhà thì vẫn được lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định. Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ trong vòng 2 ngày làm việc người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Quang Thuận