Những ai thi tuyển Cục trưởng Đường thuỷ nội địa?

07/10/2014 15:17

Trong danh sách 6 ứng viên tham dự kỳ thi tuyển lần này, có 4 ứng viên hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN.

những ai thi tuyển cục trưởng Đường thuỷ nội địa?
Trước kỳ thi tuyển này, Bộ GTVT đã tổ chức thành công việc thi tuyển các chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Vụ trưởng Vụ Vận tải

Theo đó, trong danh sách 6 ứng viên tham dự kỳ thi tuyển lần này, có 4 ứng viên hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN gồm ông Phan Văn Duy, ông Trần Đức Hải, ông Trần Văn Thọ và ông Hoàng Minh Toàn. 2 ứng viên khác gồm ông Hoàng Hồng Giang - Phó trưởng Khoa Công trình Trưng Đại học Hàng hải Việt Nam và ông Chu Xuân Nam - Hiệu trưng Trưng Cao đẳng giao thông vận tải III.

Trưc đó, Bộ GTVT đã thông báo về việc thi tuyển Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN theo Đ án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Điều kiện chung của người dự thi là có phẩm chất chính trị, đo đức tốt, lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách ca Đảng, pháp luật của Nhà nưc; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời hạn 3 năm liền kề trưc năm tổ chức thi tuyển.

Người dự thi phải có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nht 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.

Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. Có sức khỏe bảo đảm công tác. Không thuộc các đi tượng: Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.

Ứng viên dự thi chức danh Cục trưng Đường thuỷ nội địa VN ngoài việc đáp ng điều kiện chung, phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng sau: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành trong lĩnh vực đường thủy nội địa hoặc hàng hải. Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên. Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp trở lên. Đạt trình độ C hoặc tương đương trở lên một trong các ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Nga, Trung; sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng.

Người dự thi phải có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải; trong đó có ít nht 3 năm làm công tác quản lý (quản lý đơn vị hoặc quản lý nhà nước) trong lĩnh vực đường thủy nội địa hoặc hàng hải.

Trường hợp đặc biệt, nếu ngưi đăng ký d thi chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngạch công chức theo quy định, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc cho phép dự thi; nếu được dự thi và trúng tuyển, được bổ nhiệm thì phải hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu trong nhiệm kỳ được bổ nhiệm theo quy định.

T.B