Petani, Hi Lạp: Bãi biển ở Kefalonia gây ấn tượng với những viên đá cuội trắng muốt.
Petani, Hi Lạp: Bãi biển ở Kefalonia gây ấn tượng với những viên đá cuội trắng muốt.
Huy Phong (Theo MSN)