Baia do Sancho, Brazil: Hơn 91% độc giả được hỏi trên tạp chí du lịch Tripadvisor đánh giá bãi biển này “tuyệt vời”.
Baia do Sancho, Brazil: Hơn 91% độc giả được hỏi trên tạp chí du lịch Tripadvisor đánh giá bãi biển này “tuyệt vời”.
Huy Phong (Theo Daily Mail)