Việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành mất tới hơn 1800 năm. Vào năm 221 trước Công nguyên, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và lập ra nhà Tần, ông đã bắt đầu xây dựng bức tường dài 5000km để bảo vệ lãnh thổ của mình. 
Việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành mất tới hơn 1800 năm. Vào năm 221 trước Công nguyên, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và lập ra nhà Tần, ông đã bắt đầu xây dựng bức tường dài 5000km để bảo vệ lãnh thổ của mình. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)