1. Một số làng nghề thủ công ở miền bắc Việt Nam vẫn còn tồn tại trong suốt 200 năm qua, chẳng hạn như bẫy đánh cá bằng nan tre.
1. Một số làng nghề thủ công ở miền bắc Việt Nam vẫn còn tồn tại trong suốt 200 năm qua, chẳng hạn như bẫy đánh cá bằng nan tre.
Phan Hằng (Theo Brightside)