1. Nhìn thấy cảnh tượng đầy "máu" bê bết từ áo quần, thảm, giường, lại thêm tư thế nằm ngủ với cái miệng "đỏ lòm", dám cá rằng ai nhìn thấy cảnh này cũng phải đứng tim mà thét lên. Tuy nhiên, thủ phạm chỉ là cây son của mẹ.
1. Nhìn thấy cảnh tượng đầy "máu" bê bết từ áo quần, thảm, giường, lại thêm tư thế nằm ngủ với cái miệng "đỏ lòm", dám cá rằng ai nhìn thấy cảnh này cũng phải đứng tim mà thét lên. Tuy nhiên, thủ phạm chỉ là cây son của mẹ.
Phan Hằng (Theo Fun)