3. Nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa bé như kiểu : "Vui mà mẹ ơi!".
3. Nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa bé như kiểu : "Vui mà mẹ ơi!".
Phan Hằng (Theo Fun)