10. Nghịch ngợm trong bếp xong ngủ quên luôn. Người mẹ chú thích ảnh hài hước: "Hiện trường một vụ án".
10. Nghịch ngợm trong bếp xong ngủ quên luôn. Người mẹ chú thích ảnh hài hước: "Hiện trường một vụ án".
Phan Hằng (Theo Fun)