Những cam kết đáng quý của Bộ trưởng Giao thông

19/11/2014 10:02

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đưa ra những cam kết rất đáng quý trong phần trả lời chất vấn của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá.

những cam kết đáng quý của bộ trưởng giao thông
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đinh La Thăng

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng tóm lược lại phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Thăng với những đánh giá cao. Theo Chủ tịch, có 21 đại biểu đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GTVT, các câu hỏi đều được Bộ trưởng giải đáp. Bộ trưởng Thăng mới làm Bộ trưởng 3 năm vài tháng, nhưng thông qua công việc đã làm và qua phiên trả lời chất vấn, thấy chuyển biến theo hướng tiến bộ rất rõ.

Trong phần trả lời, Bộ trưởng đi thẳng vào vấn đề, đưa ra được các giải pháp. Mừng là Bộ trưởng  có cam kết quyết đoán ngay tại phiên chất vấn này. Đó là những cam kết rất đáng quý. Tinh thần của Bộ trưởng là nói đi đôi với làm, hứa phải thực hiện.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ trưởng GTVT tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ. Thứ nhất, phải kết nối các loại hình vận tải, các mạng lưới vận tải từ đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh đến đường quốc gia và kết nối quốc tế. GTVT là huyết mạch của kinh tế, của đời sống xã hội, không có giao thông thì không phát triển được, vì vậy đây là việc rất hệ trọng.

Thứ hai, Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng tiếp tục rà soát lại chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã có, trên tinh thần nếu cần thì phải điều chỉnh để đạt được mục tiêu. Cần đưa ra nhiều biện pháp sáng tạo, đổi mới thúc đẩy đầu tư đảm bảo tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng tạo đột phá thúc đẩy nền kinh tế.

Thứ ba, là liên quan phát triển giao thông, đề nghị Bộ trưởng tính toán sơ đồ tài chính phù hợp với các chiến lược và quy hoạch. Tinh thần là có ưu tiên, có trọng điểm nhưng phải đồng bộ các loại hình vận tải.

Cuối năm 2015, Bộ GTVT phải báo cáo Quốc hội phương án tổng thể phát triển giao thông vận tải dựa trên tính toán khoa học, chính xác cả về kế hoạch, quy hoạch và đầu tư để chuẩn bị cho giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục thực hiện khâu đột phá phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Đặc biệt, QH yêu cầu quan tâm hơn nữa đến chất lượng đầu tư, giá đầu tư, suất đầu tư, đảm bảo giá thành hợp lý, để công trình phát huy hiệu quả. Đề nghị Bộ trưởng có nhiều biện pháp nữa. Mới rà soát sơ bộ đã tiết kiệm được mấy chục nghìn tỷ là mừng. Chúng ta không cắt xén nguyên vật liệu, nhưng đã điều chỉnh được cái gì làm trước sau, tập trung đầu tư, có những công trình sửa chữa cắt bỏ những thiết kế chưa cần thiết để tiết kiệm. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ GTVT tăng cường giám sát, đấu tranh chống tham nhũng mới đảm bảo được hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ trưởng thúc đẩy tái cơ cấu mạnh mẽ hơn, tái cơ cấu cả đầu tư, doanh nghiệp và tài chính để đảm bảo kinh doanh hiệu quả, giảm giá thành vận tải từ đó giảm giá dịch vụ cho hành khách.

Về giảm TNGT, Nghị quyết Quốc hội hàng năm yêu cầu giảm 5 -10%. 3 năm qua, có địa phương giảm được 30%, nhưng có địa phương lại tăng. Cần quyết tâm, đồng bộ nhiều biện pháp quan trọng đấu tranh giảm TNGT. Chủ tịch QH  đề nghị QH không giao thêm chỉ tiêu, chỉ phấn đấu giảm đều hàng năm và giảm đến 10% TNGT.

Kết thúc phần trả lời của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Bộ trưởng tích cực làm thật tốt những cam kết và giao Bộ trưởng cuối năm sau có báo cáo gửi QH về thực hiện các cam kết này.

Anh Thiện