Những câu đố "khoai" nhất khiến siêu trí tuệ cũng phải cân nhắc tìm đáp án

26/02/2021 18:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào câu thành ngữ: "Học ăn, học nói, ..."

Minh Châu