Những cầu vượt sông nào được bố trí lực lượng chống va trôi?

17/09/2017 16:31

Từ 1/1/2018, cầu có khoang thông thuyền hẹp,là điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT sẽ được bố trí lực lượng chống va trôi.

những cầu vượt sông nào được bố trí lực lượng chống va trôi?

Trục vớt lồng bè cá bị lũ cuốn trôi, mắc vào trụ cầu Bình, sông Kinh Thầy, Hải Dương năm 2015

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 30 (có hiệu lực từ 1/1/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40 ngày 31/12/2010 quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa. Thông tư quy định rõ hơn điều kiện cầu được bố trí phương tiện, nhân lực làm công tác điều tiết khống chế giao thông kết hợp chống va trôi. 

Cụ thể: áp dụng tại các vị trí cầu đường bộ, đường sắt, với kích thước khoang thông thuyền nhỏ hơn quy định của cấp kỹ thuật đường thủy nội địa và là điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong mùa bão, lũ hoặc trong khu vực có dòng chảy không ổn định với lưu tốc dòng chảy mặt ≥ 5 mét/giây.

Chống va trôi là thực hiện các biện pháp hỗ trợ, giải pháp để ngăn ngừa sự cố đâm va vào các công trình và đâm va giữa các phương tiện. Mỗi trạm chống va trôi có tối thiểu một tàu có công suất 150 CV-250 CV, một xuồng cao tốc công suất 25 CV-40 CV. Người được giao chức vụ chỉ huy thường trực chống va trôi phải là nhân công bậc 5-6), nhân viên thường trực bậc 3-4.

Nhân lực thường trực chống va trôi có nhiệm vụ: tổ chức hỗ trợ, cứu nạn hoặc phối hợp với các lực lượng khác cứu nạn khi có sự cố, tai nạn xảy ra. Thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan, các phương tiện giao thông qua lại biết địa điểm thường trực, hình thức, địa chỉ liên lạc và chức năng nhiệm vụ của trạm thường trực chống va trôi, cứu nạn.

Kinh phí phục vụ công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông kết hợp chống va trôi trong do ngân sách Nhà nước cấp. Tuy nhiên, thông tư cũng quy định, đối với cầu được đầu tư xây dựng sau ngày 1/1/2018 mà có kích thước khoang thông thuyền không đảm bảo thì tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình phải chịu trách nhiệm và chi phí thực hiện biện pháp điều tiết giao thông, chống va trôi.

Cục Đường thủy nội địa VN, Sở GTVT, cơ quan quản lý đường thủy có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện điều tiết giao thông, chống va trôi tại cầu vượt sông.

Xem Video:

H.Lộc