Cầu Fairy, Trung Quốc: Đây là một cầu vòm khá đặc biệt, là cầu đá tự nhiên dài nhất thế giới, tuy nhiên không nhiều du khách biết tới điểm đến này.
Cầu Fairy, Trung Quốc: Đây là một cầu vòm khá đặc biệt, là cầu đá tự nhiên dài nhất thế giới, tuy nhiên không nhiều du khách biết tới điểm đến này.
Hàn Ly (Theo redbull)