Gần hai năm qua kể từ ngày khởi công gói thầu XL10 cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45, “U Mai” và “U Quyên” là hai cái tên thân thương hàng trăm công nhân của nhà thầu Xuân Trường dành cho hai người phụ nữ phụ trách hậu cần tại lán trại.
Gần hai năm qua kể từ ngày khởi công gói thầu XL10 cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45, “U Mai” và “U Quyên” là hai cái tên thân thương hàng trăm công nhân của nhà thầu Xuân Trường dành cho hai người phụ nữ phụ trách hậu cần tại lán trại.
Biển Ngọc,Nam Khánh