Cách khu vực công trường 15 km, hàng ngày, U Quyên vẫn đều đặn di chuyển về nhà vào mỗi buổi chiều tối kết thúc ca làm việc. “Có cô Mai san sẻ, mình được về sớm. Nếu chỉ có một mình, U sẽ làm thông đến 23h”, U Quyên nói và cho biết, hàng ngày, 5h sẽ thức giấc, sau đó chạy ra mua đồ ăn cho công trường ở khu chợ gần nhà. “Mình là người bản địa, mua bán đồ ăn rẻ hơn, cùng là 20.000 đồng/suất nhưng có thể xoay xở được để anh em ăn được nhiều hơn, ngon hơn”, U Quyên chia sẻ.
Cách khu vực công trường 15 km, hàng ngày, U Quyên vẫn đều đặn di chuyển về nhà vào mỗi buổi chiều tối kết thúc ca làm việc. “Có cô Mai san sẻ, mình được về sớm. Nếu chỉ có một mình, U sẽ làm thông đến 23h”, U Quyên nói và cho biết, hàng ngày, 5h sẽ thức giấc, sau đó chạy ra mua đồ ăn cho công trường ở khu chợ gần nhà. “Mình là người bản địa, mua bán đồ ăn rẻ hơn, cùng là 20.000 đồng/suất nhưng có thể xoay xở được để anh em ăn được nhiều hơn, ngon hơn”, U Quyên chia sẻ.
Biển Ngọc,Nam Khánh