Nhắc tới chuyện gia đình, U Quyên nhẹ nhàng tâm sự: Bố mẹ và chồng mất cả rồi. Giờ chỉ có U và hai thằng con trai. Đứa lớn mở cửa hàng sửa chữa xe máy ở nhà. Con trai thứ hai lái xe cho Xuân Trường. “Cũng chưa có thằng nào lấy vợ nên U cũng chưa vướng bận cháu chắt, vẫn toàn tâm toàn ý cho cao tốc được. Lương tháng không cao, chỉ được hơn 5 triệu nhưng có nhiều niềm vui nhỏ chẳng thể kể hết bằng lời”, miệng nhoẻn cười, U Quyên nói.
Nhắc tới chuyện gia đình, U Quyên nhẹ nhàng tâm sự: Bố mẹ và chồng mất cả rồi. Giờ chỉ có U và hai thằng con trai. Đứa lớn mở cửa hàng sửa chữa xe máy ở nhà. Con trai thứ hai lái xe cho Xuân Trường. “Cũng chưa có thằng nào lấy vợ nên U cũng chưa vướng bận cháu chắt, vẫn toàn tâm toàn ý cho cao tốc được. Lương tháng không cao, chỉ được hơn 5 triệu nhưng có nhiều niềm vui nhỏ chẳng thể kể hết bằng lời”, miệng nhoẻn cười, U Quyên nói.
Biển Ngọc,Nam Khánh