“Bạn đồng hành” trong chuyện bếp núc tại khu lán Xuân Trường với U Quyên là U Mai (63 tuổi, quê ở Phú Thọ). Khác với “đồng nghiệp” của mình, U Mai mang dáng dấp vất vả, sương gió và khắc khổ hơn.
“Bạn đồng hành” trong chuyện bếp núc tại khu lán Xuân Trường với U Quyên là U Mai (63 tuổi, quê ở Phú Thọ). Khác với “đồng nghiệp” của mình, U Mai mang dáng dấp vất vả, sương gió và khắc khổ hơn.
Biển Ngọc,Nam Khánh