Trung bình mỗi ngày, U Quyên sẽ cùng U Mai chuẩn bị khoảng 120 suất cơm bữa chính. Trong đó, khoảng 80 suất cơm trưa, 40 suất cơm chiều. “Với hai chị em, khối lượng công việc có hơi vất vả vì việc phục vụ cơm nước theo từng ca, giờ ăn thường vào các khung 10h, 11h, 15h30 - 16h, 19h, cả ngày thường chỉ tranh thủ nghỉ được 1 tiếng buổi trưa. Thế nhưng, mỗi lúc nhìn thấy mọi người đi về mệt, ăn miếng cơm ngon mình cũng thấy vui lòng”, U Quyên nói.
Trung bình mỗi ngày, U Quyên sẽ cùng U Mai chuẩn bị khoảng 120 suất cơm bữa chính. Trong đó, khoảng 80 suất cơm trưa, 40 suất cơm chiều. “Với hai chị em, khối lượng công việc có hơi vất vả vì việc phục vụ cơm nước theo từng ca, giờ ăn thường vào các khung 10h, 11h, 15h30 - 16h, 19h, cả ngày thường chỉ tranh thủ nghỉ được 1 tiếng buổi trưa. Thế nhưng, mỗi lúc nhìn thấy mọi người đi về mệt, ăn miếng cơm ngon mình cũng thấy vui lòng”, U Quyên nói.
Biển Ngọc,Nam Khánh