Tất bật cùng tổ cấp dưỡng phục vụ ăn uống cho cả trăm người nên dù nhà chỉ cách công trường có 2 km, cả tuần cũng chỉ xin chỉ huy công trường về thăm các con tranh thủ. 
"Môi trường này khó tránh khỏi áp lực nhưng mỗi ngày thức dậy hoặc đi trước giờ đi làm, hai vợ chồng ngồi với nhau ăn bữa cơm, mọi khó khăn đều tan biến và cũng tự hào khi được đóng góp một phần công sức vào công trình trọng điểm”, chị Vinh nói.
Tất bật cùng tổ cấp dưỡng phục vụ ăn uống cho cả trăm người nên dù nhà chỉ cách công trường có 2 km, cả tuần cũng chỉ xin chỉ huy công trường về thăm các con tranh thủ. "Môi trường này khó tránh khỏi áp lực nhưng mỗi ngày thức dậy hoặc đi trước giờ đi làm, hai vợ chồng ngồi với nhau ăn bữa cơm, mọi khó khăn đều tan biến và cũng tự hào khi được đóng góp một phần công sức vào công trình trọng điểm”, chị Vinh nói.
Biển Ngọc,Nam Khánh