7. Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông là Võ Tắc Thiên -  nữ hoàng đầu tiên và duy nhất ở Trung Quốc.
7. Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông là Võ Tắc Thiên -  nữ hoàng đầu tiên và duy nhất ở Trung Quốc.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)