25. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm kiên trì và cố gắng, những thành quả ông gặt được đã giúp ông trở thành một tượng đài không thể xoay chuyển trong nghề làm bánh tại Trung Quốc.
25. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm kiên trì và cố gắng, những thành quả ông gặt được đã giúp ông trở thành một tượng đài không thể xoay chuyển trong nghề làm bánh tại Trung Quốc.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)