Những chuyện khác thường của 'chúa đảo' Tuần Châu

27/08/2014 19:44

Từ một thành viên đoàn tàu không số, ông Đào Hồng Tuyển có hành trình khác thường để trở thành "chúa đảo" Tuần Châu cùng nhiều hành động và phát ngôn đặc biệt.

Từ một thành viên đoàn tàu không số, ông Đào Hồng Tuyển có hành trình khác thường để trở thành "chúa đảo" Tuần Châu cùng nhiều hành động và phát ngôn đặc biệt.

TIN LIÊN QUAN

Những chuyện khác thường của 'chúa đảo' Tuần Châu 1

Theo zing