Những con đường dài nhất thế giới, mất cả 6 tháng mới đi hết

19/08/2019 00:55

Một trong những con đường dài nhất thế giới có chiều già 48.000km và mất đến nửa năm mới đi hết được con đường này.

Trúc Anh (Theo Visually)