Những con số ấn tượng của Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc

17/03/2018 20:35

Tổng doanh thu đạt hơn 1.120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 154,332 tỷ đồng… là những con số ấn tượng.

những con số ấn tượng của tổng công ty bảo đảm athh miền bắc

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, năm 2017 tổng doanh thu của Tổng công ty đạt hơn 1.120 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2016, nộp ngân sách nhà nước 108,288 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 154,332 tỷ đồng (tăng 144% so với năm 2016), thu nhập bình quân của khối hoa tiêu là 27,820 triệu đồng/người/tháng (tăng 64% so với năm 2016)…

Đây thực sự là những con số ấn tượng, mang lại nhiều sự khởi sắc đặc biệt trong năm 2017 đối với Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Hiện nay, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc quản lý, vận hành 42 đèn biển, 501 đèn báo hiệu dẫn luồng trên 20 tuyến luồng hàng hải đảm bảo thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu; tổ chức khảo sát định kỳ phục vụ thông báo hàng hải 91 lần trên 20 tuyến luồng hàng hải, đảm bảo chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin tin cậy cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp khai thác dịch vụ hàng hải; tổ chức tốt công tác dẫn tàu ra vào cảng đảm bảo an toàn với  47.472 lượt (đạt 132% so với kế hoạch đề ra)…

những con số ấn tượng của tổng công ty bảo đảm athh miền bắc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công ty TNHH MTV hoa tiêu Hàng Hải khu vực VI và Công ty Bảo đảm ATHH Bắc Trung Bộ

Ông Đào Mạnh Hà - Giám đốc công ty Hoa tiêu Hàng hải Khu vực VI cho biết, tận dụng các lợi thế của địa phương, chế độ chính sách của Nhà nước nhất là sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng công ty, Công ty Hoa tiêu hàng hải Khu vực VI đã vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa bàn hoạt động để hoàn thành xuất sắc các kế hoạch sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Kết quả của Tổng công ty là một trong những đóng góp rất lớn đối với kết quả nói chung của ngành hàng hải cả nước.

Thứ trưởng lưu ý trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải, sự giúp đỡ, phối hợp của các ban, ngành, địa phương, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc cần tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đưa Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Ngọc Phương