1. Xuất hiện 1 khối u lạ trên cổ có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư vòm họng. Khối u này rất có thể đã di căn từ cổ họng đến cổ. Các khối u thường xuất hiện ngay dưới hàm, nhưng chúng cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác. Tuy nhiên, các tuyến bị sưng ở cổ cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác, không phải là ung thư.
1. Xuất hiện 1 khối u lạ trên cổ có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư vòm họng. Khối u này rất có thể đã di căn từ cổ họng đến cổ. Các khối u thường xuất hiện ngay dưới hàm, nhưng chúng cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác. Tuy nhiên, các tuyến bị sưng ở cổ cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác, không phải là ung thư.
Linh Trang (Theo Thehealthy)