6. Đau họng kéo dài: Nếu bạn không bị bệnh nhưng dường như không thể điều trị chứng đau họng khó chịu này, đó có thể là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư vòm họng. Các khối u hình thành ở khu vực bên dưới dây thanh âm thường gây ra các triệu chứng ung thư này, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.
6. Đau họng kéo dài: Nếu bạn không bị bệnh nhưng dường như không thể điều trị chứng đau họng khó chịu này, đó có thể là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư vòm họng. Các khối u hình thành ở khu vực bên dưới dây thanh âm thường gây ra các triệu chứng ung thư này, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.
Linh Trang (Theo Thehealthy)