Infographic: Những dấu mốc đáng nhớ của Đoàn bay "đậm chất lính" 919

02/05/2019 18:38

Đoàn bay 919 (Vietnam Airlines) tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919 (Cục Không quân - Bộ Quốc phòng) vừa tròn 60 năm tuổi.

T.Bình