Sùng Thánh tự Tam Tháp, Đại Lý, Vân Nam: Ngôi tháp cổ nhất trong số 3 ngôi tháp Phật giáo này có từ giữa thế kỷ thứ 9. Với chiều cao 69m và 16 tầng, nó là "tòa nhà chọc trời" vào thời nhà Đường và là ngôi chùa cao nhất ở Trung Quốc.
Sùng Thánh tự Tam Tháp, Đại Lý, Vân Nam: Ngôi tháp cổ nhất trong số 3 ngôi tháp Phật giáo này có từ giữa thế kỷ thứ 9. Với chiều cao 69m và 16 tầng, nó là "tòa nhà chọc trời" vào thời nhà Đường và là ngôi chùa cao nhất ở Trung Quốc.
Hàn Ly (Theo edition)