Hồ Thiên Đường, núi Trường Bạch, Cát Lâm: Hồ Thiên Đường trong vắt giống một miếng ngọc bích được bao quanh bởi 16 đỉnh của núi Trường Bạch. Với độ sâu trung bình là 204m, đây là hồ sâu nhất ở Trung Quốc.
Hồ Thiên Đường, núi Trường Bạch, Cát Lâm: Hồ Thiên Đường trong vắt giống một miếng ngọc bích được bao quanh bởi 16 đỉnh của núi Trường Bạch. Với độ sâu trung bình là 204m, đây là hồ sâu nhất ở Trung Quốc.
Hàn Ly (Theo edition)