Bức ảnh tuyệt vời này được chụp bởi người chiến thắng giải thưởng lớn, Matt Jackisch. Bức ảnh cho thấy núi Assiniboine ở Canada (đỉnh núi phủ đầy tuyết ở phía sau) và cảnh quan tuyệt vời xung quanh. 
Bức ảnh tuyệt vời này được chụp bởi người chiến thắng giải thưởng lớn, Matt Jackisch. Bức ảnh cho thấy núi Assiniboine ở Canada (đỉnh núi phủ đầy tuyết ở phía sau) và cảnh quan tuyệt vời xung quanh. 
Hàn Ly (Theo dailymail)