Đây là bức ảnh chiến thắng trong hạng mục Môi trường / Kiến trúc. Nó cho thấy khu phức hợp tài chính Cuatro Torres ở Madrid và được chụp bởi Juan Lopez Ruiz của Tây Ban Nha.
Đây là bức ảnh chiến thắng trong hạng mục Môi trường / Kiến trúc. Nó cho thấy khu phức hợp tài chính Cuatro Torres ở Madrid và được chụp bởi Juan Lopez Ruiz của Tây Ban Nha.
Hàn Ly (Theo dailymail)