Đảo san hô Tupai, Polynesia thuộc Pháp: Đảo san hô nằm ngay phía bắc Bora Bora này nhất định là nơi lãng mạn nhất hành tinh. Không chỉ có đường viền hình trái tim, đầm phá bên trong của nó cũng có hình dạng này. 
Đảo san hô Tupai, Polynesia thuộc Pháp: Đảo san hô nằm ngay phía bắc Bora Bora này nhất định là nơi lãng mạn nhất hành tinh. Không chỉ có đường viền hình trái tim, đầm phá bên trong của nó cũng có hình dạng này. 
Hàn Ly (Theo destinationtips)