Dark Hedges, Bắc Ireland: Dark Hedges nằm dọc trên một con đường nhỏ yên tĩnh Bregagh, gần ngôi làng Armoy ở Bắc Ireland. Con đường đẹp ma mị này được bảo vệ bởi hàng cây sồi dọc hai bên do gia đình Stuart trồng vào những năm 1750.
Dark Hedges, Bắc Ireland: Dark Hedges nằm dọc trên một con đường nhỏ yên tĩnh Bregagh, gần ngôi làng Armoy ở Bắc Ireland. Con đường đẹp ma mị này được bảo vệ bởi hàng cây sồi dọc hai bên do gia đình Stuart trồng vào những năm 1750.
Huy Phong (Theo Love Exploring)