Lâu đài Houska, Cộng hòa Czech: Lâu đài với phong cách Gô-tích được xây dựng vào thế kỷ thứ 3. Người dân địa phương cho rằng, công trình được xây dựng trên lối xuống địa ngục để ngăn chặn ma quỷ trốn thoát lên trần gian.
Lâu đài Houska, Cộng hòa Czech: Lâu đài với phong cách Gô-tích được xây dựng vào thế kỷ thứ 3. Người dân địa phương cho rằng, công trình được xây dựng trên lối xuống địa ngục để ngăn chặn ma quỷ trốn thoát lên trần gian.
Huy Phong (Theo Love Exploring)