Bảo tàng phù thủy và ma thuật, Anh: Nằm tại một ngôi làng thanh bình ở Boscastle, bảo tàng có bộ sưu tập lớn nhất thế giới về các hiện vật liên quan tới phù thủy và ma thuật. Du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ bàn thờ nhỏ, đồ cúng lễ và sách ma thuật.
Bảo tàng phù thủy và ma thuật, Anh: Nằm tại một ngôi làng thanh bình ở Boscastle, bảo tàng có bộ sưu tập lớn nhất thế giới về các hiện vật liên quan tới phù thủy và ma thuật. Du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ bàn thờ nhỏ, đồ cúng lễ và sách ma thuật.
Huy Phong (Theo Love Exploring)